renteverhoging / ren-te-ver-ho-ging ( de (v) | znw | renteverhogingen )
1りつ

Zie ook antoniem: renteverlaging

Login om te bewerken...