renteverlaging / ren-te-ver-la-ging ( de (v) | znw | renteverlagingen )
1りつ

Zie ook antoniem: renteverhoging

Login om te bewerken...