tolerantie / to-le-ran-tie ( de (v) | znw )
1寛容かんよう; 寛大かんだい

Zie ook: verdraagzaamheid

Login om te bewerken...