calamiteit / ca-la-mi-teit ( de (v) | znw | calamiteiten )
1大災害だいさいがい

Zie ook: catastrofe

Login om te bewerken...